O nás

Vzdělávání

O nás

Náš základní tým je složen z lidí, kteří jsme na sebe navázáni, respektujeme svoji osobnostní jinakost, máme vážnost k sobě a k sobě navzájem.

Naše odbornosti jsou neustále živé, protože je aktualizujeme a prohlubujeme soustavným studiem, učením se, praktikováním a zkušenostmi. Umíme se na sebe napojovat též tak, že lektorskými dovednostmi rozšíříme a provážeme naše odbornosti a klient má pak z naší práce mnohonásobně vyšší užitek při stejných nákladech, než je obvyklé při práci jednoho lektora či učitele.

Byli jsme jedni z prvních, kdo už v devadesátých letech přišli na nutnost dalšího celoživotního vzdělávání dospělých. Považujeme si za čest, že jsme průkopníky vytváření harmonických vztahů, kde je výchozí potřebou poznat nejdříve sebe, aby poté mohl člověk chápat a respektovat druhé v jejich jinakosti.

V podnikatelské sféře pracujeme již patnáct let. V oblasti státní správy pracujeme od roku 2000, kde jsme postavili třístupňový program Manažer® . Ten se postupně vyvíjel tak, aby vyhovoval Pravidlům vzdělávání zaměstnanců ve státních úřadech schváleným usnesením vlády ČR č.j. 1542 ze dne 30. listopadu 2005.

Všichni jsme lektoři, předáváme dál to, co sami děláme a máme ověřené většinově osobní zkušeností. Výše zmíněným vzájemným propojením tak nabízíme účastníkům našich seminářů různost osobnostních vzorů, dovedností, postojů či různost podání jednoho tématu, ale nabízíme též jistý model respektu ke slabým stránkám druhých.

Žijeme týmové principy v praxi. Trénujeme otevřenou komunikaci v běžných a zátěžových podmínkách tak, aby výsledek byl v souladu s principem „vítěz-vítěz“.