Marketing

Nabídka

Marketing

Všichni se pohybujeme v tržním prostředí. Nalézáme se v kruhu, na jehož okrajích jsou termíny konkurence, spolupráce, technologie, surovinové zdroje, zákonodárství, kapitál, pracovní síly, podnikatelské prostředí, daně. Každý z těchto termínů chceme chápat a v dopadu jej využít pro svůj prospěch. Co tvoří silné stránky našeho podniku, je naše produktové portfolio perspektivní, co budeme dále produkovat, vyrábět, co je třeba omezit, či dělat lépe.

Kdo z našeho týmu a kterou činnost bude dělat? Všichni máme různé schopnosti, omezení a přednosti. Podaří-li se nám je najít a dosáhnout toho, že budeme dělat s radostí to, co umíme nejlépe, vytvoříme základ pro schopný tým a možnou prosperitu podniku.

I toto je předmětem marketingu, výsledky jsou však náročněji měřitelné. Výstupem marketingové práce je např. uspořádané prostředí pro spolupráci všech složek firmy. Zejména pak je nutné dát prostor pro tvorbu vizí, stanovení cílů, strategií a směrů vývoje.

Segmenty marketingu lze specifikovat na:

 • osobní a obchodní marketing
 • marketingová analýza
 • marketingová filozofie, strategie a plánování
 • marketingový mix: produkt, cena, propagace, distribuce, člověk-lidské zdroje
 • trh a tržní prostředí, PEST analýza
 • kontextový marketing
 • zákazník aktivní a pasivní
 • plán prodeje a prodejní dovednosti
 • telemarketing
 • marketingové informace, prognózy, výzkum, analýza rizik
 • zpracování byznys plánu
 • konzultace

Výsledky marketingových studií ukazují na to, že zákazníci se rozhodují většinově podle emocí a výrazně méně podle skutečných vlastností výrobku. Z nákupu chceme mít primárně radost a pak užitek. Vyvolání pozitivního nastavení a otevřenosti v zákazníkovi či partnerovi vychází z nastavení sebe a poté znalosti prostředí, požadavků, životního způsobu a pak své schopnosti naladit se na podvědomí druhých.

Vracíme se tak k výchozím principům našich vzdělávacích programů – k soft skills (měkké odbornosti a dovednosti z oblasti emoční inteligence).

Silnou stránkou naší marketingové práce je tzv. přímý marketing. Je to komunikace tváří v tvář, kdy máme možnost vnímat klienta, partnera či spolupracovníka verbálně i neverbálně a rovnocenně se nechat vnímat také. Během krátké schůzky obě jednací strany zjistí, zda souzníme jako lidé. Poté budeme-li si pro spolupráci vyhovovat, či zda dokonce vytvoříme klientsko dodavatelský efektivně spolupracující tým pro společný cíl v úrovni přiměřená kvalita a cena.

Proto i naše stránky jsou pouze prvotní verbální informací o nás.

Rozhodněte se sami a sjednejte si s námi schůzku, poznáte, budeme-li vás inspirovat ke spolupráci.