Lektorský tým

Lektoři

Pracujeme ve vzájemné provázanosti individuální a skupinové práce při nastavení a dodržování etiky a diskrétnosti.

Klíčovou didaktickou technologií je otevřená interaktivita, příjemná atmosféra a tréninkové prostředí.

Do tréninkového prostředí zasazujeme formy:

 • krátká přednáška jako uvedení do tématu
 • řízená a spontánní diskuze k tématům
 • týmové komunikační techniky ( brainstorming, sharing, writing, consulting, no cross-line )
 • modelové situace k tématům z prostředí účastníků
 • tréninky zážitkovou metodou vedoucí k uvědomělé změně
 • zpětné vazby ústní a písemné
 • řízená praxe ( domácí úkoly, písemné práce, b-learning )
 • týmová spolupráce lektorů jako jeden z tréninkových vzorů
 • vedení skupin k týmové spolupráci

Vlastní didaktické pomůcky:

 • manuály k jednotlivým tématům a modulům zpracované i pro vedení poznámek a vytvářené vždy o následující modul podle aktuálních potřeb frekventantů
 • didaktické společenské týmové hry, individuální i skupinové testy a modelové situace, situační hry
 • flipchart, tabule
 • audiovizuální prostředky - HD recorder, profesionální TV kamerový řetěz
 • mobilní televizní studio pro vytvoření podmínek živě vysílaných televizních rozhovorů, rozhovorů vedených po počítačových sítích a pro vytvoření primárního zrcadla frekventantům
 • PC komunikátory a web kamery
 • data projektor spojený s PC a DVD projekcí pro PWP prezentace a situační ukázky B-learning jako prostředek k interaktivní práci ve spojení člověk a informační technologie.
  Tato metoda výuky sice není tak efektivní jako kontakt „face to face“, ale jelikož se v současné době komunikace čím dál více používá v elektronické podobě, je její trénink nanejvýš nutný.

Už proto, že často do e-mailu, facebooku, skypu či Ipodu napíšeme své pocity, myšlenky a jiná sdělení bez toho, že si uvědomíme

CO JE PSÁNO TO JE DÁNO

Základní lektorský tým tvoří šest lektorů se zažitými zkušenostmi ze svých oborů.