Koučování

Nabídka

Koučování

Považujeme za privilegium provázet Vás jednotlivce a skupiny cestou sebepoznání a osobního rozvoje. Přistupujeme k tomuto úkolu s diskrétností, respektem, vážností ke klientům a s pokorou.

Žijeme neopakovatelnou dobu, velmi náročnou na fakt, že staré neplatí a nové neumíme. Každý z nás má cosi, co ho přesahuje, ať jsme na jakékoli úrovni v tomto životě. Proto všichni potřebujeme svého konzultanta. Je to přirozené sdílení své cesty s nezávislou osobou a aktivní zodpovědnost ke svému životu.

V posttotalitních zemích je zatím většinově toto konzultační sdílení v nepřízni davu. Je to důsledek zmaterializování a cílené plíživé destrukce osobnosti jedince totalitním režimem a ideologií. Mezi lidmi tak vznikla kritická nevědomost o vlastní identitě a vlastní jedinečnosti, což je vhodný „materiál“ k ovládání a manipulaci.

Proto někteří z vás, co jste dočetli až sem, cítíte vztek, stoupající adrenalin až agresivitu k přirozené možnosti „sdílení“.

Ale právě Vy jste pro metodu koučování více než zralí. Víme, změna bolí a vykročit ze společenské normy též. Dopřejte si však prožít svobodné nadechnutí.

Sdílení, inspirace, doprovázení, trénování – to je koučování.

Koučování:

  • osobní vize a životní cíle
  • osobní aktuální diagnostika
  • rodinné dispozice
  • plán a cesty sebepoznání
  • plán a cesty osobního rozvoje
  • trénink
  • provázení a konzultace na cestě seberealizace