Komunikace

Nabídka

Komunikace

Komunikace je neoddělitelnou součástí našeho každodenního života a je jednou z činností, se kterou se setkáváme denně. Komunikaci je třeba vždy přizpůsobit celé řadě okolností a věnovat jí mimořádnou pozornost.

Tím, že jsme, navíc umíme mluvit, někdo i číst, jiný psát a někdo i obojí, tedy komunikujeme.

Většinově však neumíme komunikovat efektivně. Komunikace je efektivní tehdy, pokud se v různých situacích úspěšně dorozumíme a dosáhneme tak svých cílů. Základem takové komunikace je umění vnímat sebe a vnímat reakce, které vyvolává můj komunikační způsob.

Nabízíme tréninkové segmenty komunikace:

 • metakomunikace – vnitřní dialog
 • nonverbální komunikace – řeč těla
 • verbální komunikace a paralingvistika – tón, barva hlasu, rychlost, slovo, věta, umění pauzy, umění otázek…
 • neurolingvistika – sebeprogramování slovy
 • komunikační styl
 • umění jednání a vyjednávání
 • rodinná komunikace
 • vnitrofiremní komunikace
 • komunikace se zákazníky
 • telefonická komunikace
 • komunikace v  obtížných situacích
 • mediální komunikace – zrcadlo úrovně komunikačního
  nastavení lidské většiny v médiích: tisk, R, TV, internet

Pokud chceme být komunikačně úspěšní, potřebujeme umět navazovat vztahy, být v komunikaci osobití, zdvořilí, přesvědčiví. Potřebujeme umět aktivně naslouchat, klást otázky, popř. argumentovat a komunikaci též zdvořile a efektivně ukončit.

Angličtina, Italština, Němčina, Francouština, Španělština a Čeština

Realizujeme na klíč jazykové programy pro firmy, instituce i jednotlivce se zaměřením na manažerskou a obchodní komunikaci, jednání se zahraničními partnery, obchodní korespondenci, prezentace i každodenní komunikaci.

Vyučujeme český jazyk pro cizince, kteří se potřebují domluvit v novém českém prostředí nebo prohloubit své dosavadní znalosti našeho jazyka.

Tlumočíme a překládáme on-line i písemně, všichni lektoři mají mezinárodní certifikáty a mnohaletou praxi v zahraničí.

Učíme angličtinu děti už od jednoho roku novou podprahovou metodou tak, že to baví děti i rodiče.