Akreditace

Manažer® - tematická náplň programu

celkem 136 hodin rozdělených do čtyř dvoudenních modulů a jednoho dne veřejných prezentací

1) Prezentace a sebeprezentace (26 hodin)

Frekventanti jsou během praktických videotréninků a jejich projekci inspirováni k vnímání rozdílu mezi hodnocením a pocity či vjemy. Na praktických ukázkách je ukázána síla osobnosti v návaznosti na hodnotový trojúhelník člověka. Cílem praxe je cesta k sebepoznání, seberealizaci a uplatnění vlastních schopností ve prospěch celku.

2) Typologie a řešení konfliktních situací, asertivita (28hodin)

Formou osobních konzultací nacházíme průnik mezi představami, domněnkami a faktickým stavem. Podle faktických a modelových situací vybraných zadavatelem navozujeme atmosféru konfliktu přerůstajícího v krizi. Řešení situací je předmětem semináře, domácích úkolů a b-learningu, včetně jeho strukturovaného zadání.

3) Stres a time management (16hodin)

Lektoři ve spolupráci se zadavatelem vytvoří frekventantům latentní krizovou situaci, která se prolíná prvním až třetím modulem a je v závěru řešena na podkladu teoretických poznatků formou domácích úkolů a b-learningové komunikace s preferencí pohledu časové dotace frekventantů.

4) Vystupování na veřejnosti (12hodin)

Já jsem já a kdo je víc. To je motto praktických ukázek a cvičení v tématech sebeuvědomění, etiketa, sebeprezentace v  prostředích z domova až do televize Vše zasazeno do videoprezentace a vnímání pocitů frekventantů.

5) Týmová spolupráce 16hodin

V závislosti na rozpoznání týmových rolí frekventantů využíváme týmové hry a outdoorové techniky pro uvědomění si místa v týmu a využití silných stránek jednotlivých členů týmu . V závěrečné zpětné vazbě skupina empaticky najde roli jednotlivců i svou silnou stránku.

6) Návrh vnitrofiremní kultury (8hodin)

Zadáním tématu písemné práce, směřujícího k veřejným prezentacím frekventantů v nich navozujeme i v konzultacích pocit sounáležitosti k organizaci a praktické loajální sebevědomé prezentaci firemní kultury v závěru programu.

7) BOZP (8hodin)

Na pozadí zákona č. 309/2006 Sb. jsou frekventanti seznámeni s pohledem na bezpečnost při práci a její principy pro realizaci svých pracovních úkonů včetně uvědomělé ochrany svého zdraví.

8) Mediální a krizová komunikace (20hodin)

Frekventanti se naučí rozumět pojetí současných médií a získají základ pro komunikační dovednost pro styk s médii. V praktických videotréninkách si ověří získané zkušenosti.

Akreditace MŠMT

Kliknutím na náhledy otevřete dokument v plné velikosti.